GBIF English version
Baza Danych

rekordy: 1692837
kolekcje: 92
węzły danych: 25

aktualizacja:
2016-08-08 21:48:12
mapa KSIB

Struktura Sieci

Zasady działania

Działalność KSIB koordynowana jest przez Węzeł Krajowy - zlokalizowana na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rolą Węzła Krajowego jest integracja i prezentacja zasobów Sieci. Na serwer centralny trafiają kopie robocze baz współpracujących instytucji. Częściowa centralizacja systemu ma charakter wyłącznie techniczny, przyspiesza dostęp do danych i usprawnia zarządzanie danymi.

Do zadań Węzła Krajowego należy też prezentacja danych zdromadzonych przez instytucje członkowskie KSIB w Światowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (GBIF). Bazy te są widoczne w systemie GBIF jako oddzielne źródła informacji, należące do poszczególnych jednostek współpracujących (p. Uczestnicy KSIB i ich zasoby w GBIF). Członkowie Sieci zachowują pełną kontrolę nad udostępnianymi danymi, możliwość rozbudowywania i modyfikacji swoich baz oraz prawo decyzji co do treści udostępnianych informacji.

Członkowie Sieci to samodzielne instytuty naukowe oraz uczelnie. Uczestnikami Sieci są instytucje członkowskie jako całość lub ich podjednostki. Status Współpracowników otrzymały instytucje bądź organizacje, które mają swój wkład w zasoby KSIB i uczestniczą w pracach Sieci, ale głównie z przyczyn formalno-prawnych nie są związane umową o współpracy.

Obecnie do Sieci należy 22 Członków, 27 Uczestników i 11 Współpracowników.

Pracami Sieci kieruje Rada Koordynacyjna, złożona z przedstawicieli jednostek tworzących KSIB. Zakres działalności i zadania Sieci definiuje Regulamin.

 • Przewodniczący Rady:
  • prof. dr hab. Michał Kozakiewicz, UW
   • kozak(at)biol(dot)uw(dot)edu(dot)pl
   • tel./fax 022 55 26 514
 • Wiceprzewodniczący Rady:
  • dr hab. Stanisław Knutelski, UJ
   • s(dot)knutelski(at)uj(dot)edu(dot)pl
   • tel. 012 66 46 450
 • Sekretarz:
  • dr Piotr Tykarski, UW
   • ptyk(at)biol(dot)uw(dot)edu(dot)pl
   • tel. 022 55 26 537, fax 022 55 26 514
   • Uniwersytet Warszawski
   • Zakład Ekologii, Wydz. Biologii
   • ul. Żwirki i Wigury, 02-089 Warszawa

Członkowie i Uczestnicy

 • Akademia im. Jana Długosza, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy member logo
   • Kontakt - dr Cezary Gębicki: cgeb(at)ajd(dot)czest(dot)pl
 • Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska member logo
   • Kontakt - prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz: oleg(dot)aleksandrowicz(at)apsl(dot)edu(dot)pl
 • Instytut Badawczy Leśnictwa, Europejskie Centrum Lasów Naturalnych, Białowieża member logo
   • Kontakt - inż. Krzysztof Sućko: ksucko(at)las(dot)ibl(dot)bialowieza(dot)pl
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików member logo
   • Kontakt - mgr inż. Marcin Zaczyński: m(dot)zaczynski(at)ihar(dot)edu(dot)pl
 • Morski Instytut Rybacki, Gdynia member logo
   • Kontakt - dr Jan Warzocha: janw(at)mir(dot)gdynia(dot)pl
 • Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Ekologicznych, Dziekanów Leśny member logo
   • Kontakt - dr inż. Marcin Zalewski: zlewek(at)yahoo(cot)com
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki, Warszawa member logo
   • Kontakt - dr hab. Piotr Jonczyk: piotrekj(at)ibb(dot)waw(dot)pl
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Ssaków, Białowieża member logo
   • Kontakt - mgr Iwona Ruczyńska: inka(at)bison(dot)zbs(dot)bialowieza(dot)pl
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Dendrologii, Kórnik member logo
   • Kontakt - dr Dominik Tomaszewski: dominito(at)man(dot)poznan(dot)pl
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków member logo
   • Kontakt - Wiesław Król: krol(at)iop(dot)krakow(dot)pl
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Kraków member logo
   • Kontakt - dr Daniel Kubisz: kubisz(at)isez(dot)pan(dot)krakow(dot)pl
 • Polska Akademia Nauk, Muzeum i Instytut Zoologii, Warszawa member logo
   • Kontakt - dr hab. Dariusz Iwan: darek(at)miiz(dot)waw(dot)pl
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny
  • Instytut Biologii member logo
   • Kontakt - mgr Joanna Chołostiakow-Gromek: jogromek(at)uwb(dot)edu(dot)pl
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
  • Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody member logo
   • Kontakt - dr Piotr Rutkowski: biopr(at)univ(dot)gda(dot)pl
  • Stacja Badania Wędrówek Ptaków member logo
   • Kontakt - dr Jarosław Nowakowski: j(dot)k(dot)nowakowski(at)gmail(dot)com
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  • Instytut Zoologii member logo
   • Kontakt - dr hab. Stanisław Knutelski: s(dot)knutelski(at)uj(dot)edu(dot)pl
 • Uniwersytet Łódzki
  • Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii member logo
   • Kontakt - dr Grzegorz Tończyk: tonczyk(at)biol(dot)uni(dot)lodz(dot)pl
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  • Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska member logo
   • Kontakt - prof. dr hab. Jarosław Buszko: buszko(at)biol(dot)uni(dot)torun(dot)pl
 • Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny
  • Katedra Biosystematyki member logo
   • Kontakt - mgr Miłosz Mazur: milosz(at)uni(dot)opole(dot)pl
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Katedra Entomologii member logo
   • Kontakt - prof. dr hab. Bożena Łagowska: bozena(dot)lagowska(at)up(dot)lublin(dot)pl
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  • Zakład Botaniki Systematycznej member logo
   • Kontakt - dr hab. Adam Rostański: arostan(at)us(dot)edu(dot)pl
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  • Białowieska Stacja Geobotaniczna member logo
   • Kontakt - dr inż. Bogdan Jaroszewicz: b(dot)jaroszewicz(at)uw(dot)edu(dot)pl
  • Ogród Botaniczny member logo
   • Kontakt - mgr Mariola Kukier-Wyrwicka: mariol(at)biol(dot)uw(dot)edu(dot)pl
  • Zielnik member logo
   • Kontakt - dr Maja Graniszewska: mgraniszewska(at)biol(dot)uw(dot)edu(dot)pl
  • Zakład Ekologii - Węzeł Krajowy member logo
   • Kontakt - dr Piotr Tykarski: ptyk(at)biol(dot)uw(dot)edu(dot)pl
 • Uniwersytet Wrocławski
  • Wydział Nauk Biologicznych member logo
   • Kontakt - dr Zygmunt Kącki: kackiz(at)biol(dot)uni(dot)wroc(dot)pl
  • Muzeum Przyrodnicze member logo
   • Kontakt - dr hab. Marek Wanat: wanatm(at)biol(dot)uni(dot)wroc(dot)pl

Współpracownicy

 • Białowieski Park Narodowy member logo
   • Kontakt - mgr Monika Nędzyńska: mn(at)bpn(dot)com(dot)pl
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa member logo
   • Kontakt - dr Anna Misiewicz: misiewicz(at)ibprs(dot)pl
 • Muzeum Górnośląskie, Bytom member logo
   • Kontakt - dr Jacek Betleja: betleja(at)us(dot)edu(dot)pl
 • Narodowy Instytut Leków, Warszawa member logo
   • Kontakt - dr Janusz Fiett: fiett(at)cls(dot)edu(dot)pl
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Entomologii Stosowanej member logo
   • Kontakt - dr inż. Mariusz Lewandowski: mariusz_lewandowski(at)sggw(dot)pl
  • Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii member logo
   • Kontakt - dr inż. Adam Byk: adam_byk(at)sggw(dot)pl
 • Stowarzyszenie dla Natury WILK member logo
   • Kontakt - mgr inż. Robert Mysłajek: rwm(at)autograf(dot)pl
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii
  • Zbiory Przyrodnicze member logo
   • Kontakt - prof. dr hab. Jerzy Błoszyk: bloszyk(at)amu(dot)edu(dot)pl
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Instytut Biologii, Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii member logo
   • Kontakt - dr Andrzej Górz: agorz(at)ap(dot)krakow(dot)pl
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy
  • Katedra Entomologii member logo
   • Kontakt - dr hab. inż. Marek Bunalski: bunalski(at)au(dot)poznan(dot)pl
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt member logo
   • Kontakt - dr Dariusz Łupicki: dariusz(dot)lupicki(at)up(dot)wroc(dot)pl