GBIF English version
Baza Danych

rekordy: 1692837
kolekcje: 92
węzły danych: 25

aktualizacja:
2016-08-08 21:48:12

Aktualności

1 marca 2011

Do Sieci dołączył Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku.

PT


26 grudnia 2010

Grono Uczestników KSIB powiększyło się o trzy instytucje:

  • Katedra Entomologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki

PT


25 września 2009

Przedstawiamy stronę KSIB w nowej formie i szacie graficznej. Jest to pierwsza odsłona tej wersji strony, ale prace trwają nadal, a ich wynikiem będzie sukcesywne rozszerzanie użyteczności witryny. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie będzie użytecznym narzędziem dostępu do gromadzonych przez nas danych o bioróżnorodności.

Informacje o kolejnych zmianach będą się pojawiały tutaj. Zachęcam do zapoznania się z obecną wersją strony, zgłaszania uwag, dostrzeżonych błędów i pomysłów dalszego rozwoju.

RM