GBIF logo
Baza Danych

rekordy: 1692837
kolekcje: 92
węzły danych: 25

aktualizacja:
2016-08-08 21:48:12

Baza Danych

Statystyki baz danych

Wyświetl szczegóły według: Instytucji, Węzłów Danych, Kolekcji, Wszystkie

Wszystkie statystyki

Nazwa Rekordy Rekordy ze
Współrzędnymi
Rodzajów Gatunków
Białowieski Park Narodowy
3201 1735 294 477
Amphibian observations from Nida Valley
1735 1735 7 12
European bison in Białowieża Primary Forest
83 0 1 1
Plant observations from Białowieża National Park
1383 0 286 464
Instytut Badawczy Leśnictwa - Europejskie Centrum Lasów Naturalnych
37741 35493 1547 4465
Coleoptera of Białowieża Forest
5833 4487 1019 3078
Coleoptera of Biebrza National Park
1236 1236 267 423
Coleoptera of Kozienice Forest
1516 1481 219 326
Coleoptera of Piska Forest
5709 5709 368 627
Coleoptera of Swierklaniec Forest
511 511 173 243
Coleoptera of Tuchola Forest and Tuchola Forest National Park
969 969 189 287
Fungi Collection
1900 1898 210 468
Herbarium of the Department of Natural Forests (Forest Research Institute) - Lichens
249 245 13 38
Herbarium of the Department of Natural Forests (Forest Research Institute) - Plants
19451 18590 266 700
Longhorn and buprestid beetles (Coleoptera: Cerambycidae, Buprestidae) of the forest-steppe “Bielinek” reserve and its surroundings
367 367 56 102
Instytut Biologii Ssaków
124488 123570 103 213
Bisons Collection
743 743 1 1
Mammal Collection
123745 122827 102 212
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
603 0 46 102
Collection of Industrial Microorganisms
603 0 46 102
Instytut Dendrologii
71395 71395 70 258
Institute of Dendrology PAS, Flora of Sudety Mountains
71395 71395 70 258
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
78406 20235 955 3892
Polish gene bank – passport data of plants accessions which are important in human life
59828 16709 293 828
Polish seed gene bank – historical passport data of accessions
8373 3526 57 214
Seed collection – dead seeds for evaluation and observation purposes
10205 0 841 3322
Instytut Ochrony Przyrody
71480 71480 889 1834
Alien Species in Poland - Animals
171 171 55 61
Alien Species in Poland - Plants
61 61 41 61
Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland
3752 3752 14 27
Birds of Cisna Community (southern Poland)
1046 1046 58 83
Bumblebees, cuckoobees and butterflies in southern Poland
10149 10149 50 114
Carpatica Operation
39975 39975 58 99
National System of Protected Areas in Poland - Animals
6478 6478 332 568
National System of Protected Areas in Poland - Fungi
34 34 5 10
National System of Protected Areas in Poland - Plants
9814 9814 469 1053
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt
52551 0 1932 4413
Aves Collection of Institute of Systematics and Evolution of Animals
7320 0 481 983
Invertebrata Collection of Institute of Systematics and Evolution of Animals
32236 0 1280 3075
Mammalia Collection of Institute of Systematics and Evolution of Animals
12995 0 171 355
Muzeum Górnośląskie
8760 7402 164 309
Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera in Upper Silesian Museum entomological collection
1103 423 24 44
Upper Silesian Museum, Bird Collection
678 0 70 115
Upper Silesian Museum, Bird Observations
6979 6979 110 203
Muzeum i Instytut Zoologii
90636 2502 3378 11831
Amphibia Collection of Museum and Institute of Zoology PAS
356 0 18 30
Aphidoidea Collection
8419 0 250 1126
Araneae Collection
10098 0 23 55
Bird Collection of Museum and Institute of Zoology PAS
42570 0 2018 7444
Collembola Collection
3918 0 77 173
Diptera Collection of Museum and Institute of Zoology PAS
4185 0 78 530
Mollusca Collection
7830 0 105 239
Odonata Collection
4303 0 258 764
Platynotina (Coleoptera: Tenebrionidae) collections on the World
6197 2502 35 301
Reptilia Collection of Museum and Institute of Zoology PAS
420 0 81 134
Type Specimen Database of Museum and Institute of Zoology PAS
2340 0 497 1154
Stowarzyszenie dla Natury WILK
969 968 11 24
Bats of Poland
908 907 8 18
Shrews of Poland
61 61 3 6
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
4358 1587 224 691
Katedra Entomologii Stosowanej
2324 0 52 338
Eriophyoid Mites of Poland
2324 0 52 338
Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
2034 1587 172 353
Coleoptera Collection
2034 1587 172 353
Uniwersytet Gdański
673695 668619 197 946
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
5443 367 107 781
Orchid Herbarium Collection
5443 367 107 781
Stacja Badania Wędrówek Ptaków
668252 668252 90 165
Ringing Data from the Bird Migration Research Station, University of Gdańsk
668252 668252 90 165
Uniwersytet Jagielloński
70756 42116 435 1174
Instytut Nauk o Środowisku
10825 10825 158 272
The atlas of breeding birds in Małopolska
8279 8279 113 198
The atlas of butterflies in Kraków
2546 2546 45 74
Instytut Zoologii
59931 31291 277 902
Carabidae of Poland
9640 401 28 86
Carabidae of the Carpathians
19619 4510 44 143
Carabidae of the Tatra Mts.
2513 2513 24 84
Carabidae of Wales and England
749 749 21 50
Chrysomelidae of Poland
2168 2168 40 128
Chrysomelidae of the Carpathians
11351 11351 60 192
Weevils of Poland
1421 1354 105 252
Weevils of the Carpathians
3201 1735 113 317
Weevils of the Tatra Mts.
8545 5786 75 200
Weevils of Wales and England
724 724 44 83
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
190956 190956 64 149
Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska
190956 190956 64 149
The Distribution Atlas of Butterflies in Poland
190956 190956 64 149
Uniwersytet Opolski - Katedra Biosystematyki
1238 1238 224 380
Insect Collection (CeStuBio)
1238 1238 224 380
Uniwersytet Śląski
4361 4358 57 159
Zakład Botaniki Systematycznej
4361 4358 57 159
KTU Pinophyta
1716 1715 25 87
KTU Pteridophyta
2645 2643 32 72
Uniwersytet Warszawski
35517 11219 975 2095
Białowieska Stacja Geobotaniczna
21718 0 653 1523
Herbarium BSG Bryophyta
2450 0 80 197
Herbarium BSG Hepaticopsida
148 0 26 36
Herbarium BSG Lichenes
1793 0 61 229
Herbarium BSG Vascular Plants
17327 0 486 1061
Zakład Ekologii (Węzeł Krajowy)
13799 11219 322 572
Faunal Inventory of Morysin Nature Reserve
3204 3204 25 34
Hosted Invertebrate Collection 01
2576 0 214 367
Invertebrate Collection of Dept. of Ecology
558 558 72 151
Saproxylic Beetles of the Tatra Mts.
1728 1724 55 82
Small Mammal Research Database
5733 5733 5 9
Uniwersytet Wrocławski
154463 95734 1167 5089
Muzeum Przyrodnicze
145089 86360 1084 4828
Collection of Coleoptera
17114 13955 268 1008
Collection of Heteroptera
1284 217 42 182
Collection of Hymenoptera
7169 1704 18 328
Curculionoidea of Poland
52564 16378 133 414
Flora of the Stołowe Mts.
48769 48769 374 803
Herbarium WRSL, Flora of the Silesia
4578 0 86 327
Herbarium WRSL, Lichens Collection
8600 5009 214 1216
Herbarium WRSL, Main Collection
4567 0 116 1033
Insect Collection from New Caledonia
444 328 40 64
Wydział Nauk Biologicznych
9374 9374 283 575
Flora of Słowiński National Park, Poland
9088 9088 274 544
Fungi of Słowiński National Park, Poland
286 286 9 31
Uniwersytet w Białymstoku - Instytut Biologii
17263 16856 433 890
Herbarium of University of Białystok - Vascular Plants
998 872 334 558
Lichens of Biebrza National Park
4094 4079 75 219
Lichens of Knyszyn Forest
5969 5969 94 295
Lichens of North-Eastern Poland
6202 5936 71 217

Podsumowanie:

Instytucji Węzłów Danych Kolekcji Rekordy Rekordy ze
Współrzędnymi
Rodzajów Gatunków
20 25 92 1692837 1367463 8453 30855
Aktualizacja statystyk: 2016-08-08 21:48:12