GBIF logo
Baza Danych

rekordy: 1692837
kolekcje: 92
węzły danych: 25

aktualizacja:
2016-08-08 21:48:12

Strona Główna

Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB) działa od roku 2003. Początkowo głównym celem jej działalności było zainicjowanie współpracy polskich placówek badawczych w ramach międzynarodowego systemu GBIF (Global Biodiversity Information Facility). W ciągu kilku lat działalności skupiła większość wiodących krajowych ośrodków naukowych, połączonych ideą współdziałania na rzecz otwarcia dostępu do danych o bioróżnorodności.

W roku 2008 KSIB przekształcona została w sieć naukową, rozszerzając swoje cele i plany o działalność badawczą. Obecnie jest największą w Polsce organizacją gromadzącą dane przyrodnicze, a zasoby danych dostępnych on-line wynoszą ponad 6.300.000 rekordów obrazujących bioróżnorodność Polski i wielu obszarów na całym świecie.

Do KSIB należy 28 naukowo-badawczych instytucji członkowskich (Członkowie), reprezentowanych przez 35 jednostek (Uczestnicy), a 8 instytucji i 3 organizacje mają status Współpracownika.

Zakres działalności Sieci obejmuje:

  • Badania podstawowe i działania aplikacyjne w zakresie poznawania i ochrony różnorodności biologicznej Polski i świata
  • Gromadzenie, przetwarzanie, integrację i udostępnianie danych o bioróżnorodności
  • Tworzenie i doskonalenie Bazy Danych - zbioru zasobów informatycznych dotyczących bioróżnorodności, gromadzonych i udostępnianych poprzez Sieć
  • Digitalizację i otwieranie dostępu do danych zgromadzonych w kolekcjach przyrodniczych, publikacjach naukowych i zasobach archiwalnych
  • Współpracę ze Światowym Systemem Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) i innymi organizacjami związanymi z przetwarzaniem danych o bioróżnorodności
  • Współpracę z polskim węzłem International Barcode of Life Consortium (iBOL) (PolBOL) reprezentowanym przez prof. dr hab. Michała Grabowskiego z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Upowszechnianie danych o różnorodności biologicznej oraz wyników badań Uczestników Sieci poprzez sieć komputerową, publikacje i działalność edukacyjną