GBIF logo
Baza Danych

rekordy: 1692837
kolekcje: 92
węzły danych: 25

aktualizacja:
2016-08-08 21:48:12

Historia KSIB

Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności została powołana na mocy porozumienia Członków-Założycieli działających w oparciu o decyzję Ministra Nauki - Przewodniczącego KBN Nr 115/E-343/SPB/MSN/P-04/ DWM721/2003-2004 z dnia 09.12.2003 r. W latach 2005-2008 działalność Sieci finansowana była na podstawie decyzji Ministra Nauki i Informatyzacji - Przewodniczącego KBN Nr 115/E-343/SPB/MSN/P-04/ DWM27/2005-2008 z dnia 26.01.2005 r.

Do roku 2008 KSIB działała jako sieć współpracy zagranicznej, realizując podstawowe zadanie – współpracę w ramach sieci GBIF. Głównym celem KSIB było otwarcie polskich zasobów informacji dotyczących różnorodności biologicznej oraz wdrożenie standardów gromadzenia i wymiany danych. Korzystając z technologii opracowanych przez GBIF uruchomiono system umożliwiający swobodną wymianę danych krajowych z siecią światową.

Podczas kilkuletniego okresu działalności KSIB przetestowano większość rozwiązań technologicznych stosowanych do wymiany informacji o bioróżnorodności w ramach GBIF. Obecny system wymiany danych, przyjęty przez wszystkich Uczestników KSIB, wykorzystuje protokół TAPIR, wprowadzony zamiast wcześniejszych rozwiązań (DiGIR i BioCASE) jako narzędzie kontaktu baz z systemem GBIF.

W latach 2005-2008 nastąpił znaczący przyrost danych udostępnionych przez KSIB (mierzony liczbą rekordów) – z około 100 tys. w roku 2005 do ponad 1.500 tys. na końcu roku 2008.

W tym czasie prowadzone również były inne działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o bioróżnorodności oraz wspomaganie uczestników Sieci w zakresie gromadzenia i analizy danych o bioróżnorodności. Znacząca część danych zgromadzonych przez instytucje współpracujące w ramach KSIB została przetworzona z formy analogowej (papierowe katalogi, karty zielnikowe, etykiety itp.) na formę cyfrową, w postaci baz danych, które mogą być prezentowane w internecie.

KSIB progress